TADS Solution

Hvad gør TADS for dig

Ingen TADS betyder manuel måling af produkttemperatur hver 1-2 time, hvilket risikerer:
  • For høj temperatur = stigende omkostninger til energi og mulig forringelse af råvarer
  • For lav temperatur = for lang recirkulation af foder til genopvarmning
    Med TADS opsamles produktprøver automatisk og komprimeres derefter til to varmemålinger
  • 1. temperaturmåling: Bruger produktet til at forvarme før den endelige målesensor
  • 2. temperaturmåling: Højeste temperatur i produktet måles og registreres
    TADS vil hjælpe produkter, der i første omgang ikke opfylder en minimumstemperatur med at starte et nyt produktionsforløb for at sikre, at produkterne når den optimale temperatur
Optimal temperatur under foderproduktion

Hvorfor er TADS skabt?

Foderproducenter som har problemer med at opnå optimale temperaturer under foderproduktion
Forkerte temperaturer øger risikoen for salmonella i produkter, som lukker produktionen ned.
Dette medfører potentielt spild af tid og energi samt øgede produktionsomkostninger
Bedre dokumentation af varmetemperaturer og kvalitetssikring under produktion nødvendig i overensstemmelse med stigende lovkrav.
Eksempelvis:
I henhold til produktspecifikationen i Dansk Fjerkræforenings retningslinjer for god produktionspraksis skal pille temperaturer nå op på mindst 81 grader celsius under produktionen

(TADS er kvalificeret som en automatisk måleenhed til dokumentation af varmebehandling)